դուք հեռացված եք համակարգից

Օրացույց

01 Նոյեմբեր 02 Նոյեմբեր 03 Նոյեմբեր 07 Նոյեմբեր 08 Նոյեմբեր 09 Նոյեմբեր 10 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4
12 Նոյեմբեր 13 Նոյեմբեր 19 Նոյեմբեր 20 Նոյեմբեր 21 Նոյեմբեր 22 Նոյեմբեր 23 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 1
24 Նոյեմբեր 25 Նոյեմբեր 26 Նոյեմբեր 27 Նոյեմբեր 28 Նոյեմբեր 29 Նոյեմբեր 30 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1
01 Դեկտեմբեր 02 Դեկտեմբեր 03 Դեկտեմբեր 04 Դեկտեմբեր 05 Դեկտեմբեր 06 Դեկտեմբեր 07 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 5
08 Դեկտեմբեր 09 Դեկտեմբեր 10 Դեկտեմբեր 11 Դեկտեմբեր 12 Դեկտեմբեր 13 Դեկտեմբեր 14 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 8
15 Դեկտեմբեր 16 Դեկտեմբեր 17 Դեկտեմբեր 18 Դեկտեմբեր 19 Դեկտեմբեր 20 Դեկտեմբեր 21 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 9 Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 5
22 Դեկտեմբեր 30 Հունվար 06 Փետրվար 25 Փետրվար 27 Փետրվար 28 Փետրվար 27 Մարտ
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
28 Մարտ
Աճուրդներ - 1