դուք հեռացված եք համակարգից

Օրացույց

22 Փետրվար 23 Փետրվար 24 Փետրվար 25 Փետրվար 26 Փետրվար 28 Փետրվար 01 Մարտ
Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1
02 Մարտ 03 Մարտ 04 Մարտ 05 Մարտ 06 Մարտ 07 Մարտ 08 Մարտ
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2
09 Մարտ 10 Մարտ 11 Մարտ 12 Մարտ 13 Մարտ 14 Մարտ 15 Մարտ
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 7
16 Մարտ 17 Մարտ 18 Մարտ 19 Մարտ 20 Մարտ 21 Մարտ 22 Մարտ
Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 9 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 3
23 Մարտ 24 Մարտ 25 Մարտ 26 Մարտ 27 Մարտ 28 Մարտ 29 Մարտ
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 5
30 Մարտ 01 Ապրիլ 02 Ապրիլ 03 Ապրիլ 04 Ապրիլ 05 Ապրիլ 06 Ապրիլ
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2
07 Ապրիլ 08 Ապրիլ 09 Ապրիլ 10 Ապրիլ 11 Ապրիլ 12 Ապրիլ 14 Ապրիլ
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
15 Ապրիլ 16 Ապրիլ 17 Ապրիլ 18 Ապրիլ 19 Ապրիլ 20 Ապրիլ 21 Ապրիլ
Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 4
22 Ապրիլ 23 Ապրիլ 24 Ապրիլ 27 Ապրիլ 28 Ապրիլ 01 Մայիս 02 Մայիս
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 5
03 Մայիս 05 Մայիս 06 Մայիս 07 Մայիս 08 Մայիս 09 Մայիս 10 Մայիս
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4
11 Մայիս 12 Մայիս 13 Մայիս 14 Մայիս 15 Մայիս 16 Մայիս 17 Մայիս
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2
19 Մայիս 20 Մայիս 21 Մայիս 22 Մայիս 24 Մայիս 25 Մայիս 26 Մայիս
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 2
27 Մայիս 28 Մայիս 29 Մայիս 30 Մայիս 01 Հունիս 02 Հունիս 03 Հունիս
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
06 Հունիս 07 Հունիս 08 Հունիս 09 Հունիս 10 Հունիս 12 Հունիս 13 Հունիս
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2
14 Հունիս 17 Հունիս 20 Հունիս 21 Հունիս 28 Հունիս
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2