դուք հեռացված եք համակարգից

Օրացույց

30 Մարտ 02 Ապրիլ 04 Ապրիլ 06 Ապրիլ 07 Ապրիլ 08 Ապրիլ 09 Ապրիլ
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 4
10 Ապրիլ 12 Ապրիլ 13 Ապրիլ 14 Ապրիլ 15 Ապրիլ 16 Ապրիլ 17 Ապրիլ
Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2
20 Ապրիլ 21 Ապրիլ 22 Ապրիլ 23 Ապրիլ 25 Ապրիլ 26 Ապրիլ 27 Ապրիլ
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4
28 Ապրիլ 29 Ապրիլ 01 Մայիս 02 Մայիս 05 Մայիս 07 Մայիս 08 Մայիս
Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4
09 Մայիս 10 Մայիս 11 Մայիս 12 Մայիս 13 Մայիս 14 Մայիս 15 Մայիս
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2
16 Մայիս 17 Մայիս 18 Մայիս 19 Մայիս 20 Մայիս 21 Մայիս 22 Մայիս
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 5
24 Մայիս 25 Մայիս 27 Մայիս 28 Մայիս 30 Մայիս 01 Հունիս 02 Հունիս
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 6
03 Հունիս 05 Հունիս 06 Հունիս 07 Հունիս 08 Հունիս 09 Հունիս 10 Հունիս
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3
13 Հունիս 14 Հունիս 15 Հունիս 16 Հունիս 17 Հունիս 19 Հունիս 20 Հունիս
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3
21 Հունիս 22 Հունիս 24 Հունիս 25 Հունիս 26 Հունիս 27 Հունիս 28 Հունիս
Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2
30 Հունիս 11 Հուլիս 13 Հուլիս 14 Հուլիս 19 Հուլիս 20 Հուլիս 21 Հուլիս
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5
24 Հուլիս 25 Հուլիս 26 Հուլիս 15 Օգոստոս 17 Օգոստոս
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1