դուք հեռացված եք համակարգից

Օրացույց

20 Սեպտեմբեր 21 Սեպտեմբեր 22 Սեպտեմբեր 23 Սեպտեմբեր 24 Սեպտեմբեր 25 Սեպտեմբեր 26 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 10 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 11 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4
27 Սեպտեմբեր 28 Սեպտեմբեր 29 Սեպտեմբեր 30 Սեպտեմբեր 01 Հոկտեմբեր 02 Հոկտեմբեր 03 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 10 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2
04 Հոկտեմբեր 06 Հոկտեմբեր 07 Հոկտեմբեր 08 Հոկտեմբեր 09 Հոկտեմբեր 12 Հոկտեմբեր 13 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2
14 Հոկտեմբեր 15 Հոկտեմբեր 16 Հոկտեմբեր 17 Հոկտեմբեր 19 Հոկտեմբեր 20 Հոկտեմբեր 21 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5
22 Հոկտեմբեր 23 Հոկտեմբեր 24 Հոկտեմբեր 25 Հոկտեմբեր 26 Հոկտեմբեր 27 Հոկտեմբեր 28 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2
29 Հոկտեմբեր 30 Հոկտեմբեր 01 Նոյեմբեր 02 Նոյեմբեր 04 Նոյեմբեր 05 Նոյեմբեր 06 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 2
07 Նոյեմբեր 08 Նոյեմբեր 09 Նոյեմբեր 10 Նոյեմբեր 11 Նոյեմբեր 12 Նոյեմբեր 13 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 11 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2
14 Նոյեմբեր 15 Նոյեմբեր 16 Նոյեմբեր 17 Նոյեմբեր 19 Նոյեմբեր 21 Նոյեմբեր 22 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2
23 Նոյեմբեր 24 Նոյեմբեր 25 Նոյեմբեր 27 Նոյեմբեր 28 Նոյեմբեր 30 Նոյեմբեր 01 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2
02 Դեկտեմբեր 03 Դեկտեմբեր 06 Դեկտեմբեր 07 Դեկտեմբեր 08 Դեկտեմբեր 09 Դեկտեմբեր 10 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 7
13 Դեկտեմբեր 14 Դեկտեմբեր 15 Դեկտեմբեր 16 Դեկտեմբեր 19 Դեկտեմբեր 20 Դեկտեմբեր 21 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3
24 Դեկտեմբեր 25 Դեկտեմբեր 10 Հունվար 11 Հունվար 12 Հունվար 13 Հունվար 12 Փետրվար
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1