դուք հեռացված եք համակարգից

Օրացույց

12 Դեկտեմբեր 13 Դեկտեմբեր 14 Դեկտեմբեր 15 Դեկտեմբեր 16 Դեկտեմբեր 17 Դեկտեմբեր 18 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 9 Աճուրդներ - 9 Աճուրդներ - 9 Աճուրդներ - 10 Աճուրդներ - 2
19 Դեկտեմբեր 20 Դեկտեմբեր 21 Դեկտեմբեր 22 Դեկտեմբեր 23 Դեկտեմբեր 24 Դեկտեմբեր 19 Հունվար
Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 11 Աճուրդներ - 11 Աճուրդներ - 10 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2
20 Հունվար 21 Հունվար 24 Հունվար 25 Հունվար 26 Հունվար 27 Հունվար 28 Հունվար
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 11 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 4
29 Հունվար 30 Հունվար 01 Փետրվար 02 Փետրվար 03 Փետրվար 05 Փետրվար 06 Փետրվար
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2
07 Փետրվար 08 Փետրվար 20 Փետրվար 21 Փետրվար 22 Փետրվար 27 Փետրվար 28 Փետրվար
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 6
01 Մարտ 02 Մարտ 24 Մարտ 30 Մարտ 02 Ապրիլ 07 Ապրիլ 25 Ապրիլ
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
28 Ապրիլ 07 Մայիս
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1