դուք հեռացված եք համակարգից

Օրացույց

19 Օգոստոս 20 Օգոստոս 21 Օգոստոս 22 Օգոստոս 23 Օգոստոս 24 Օգոստոս 25 Օգոստոս
Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2
26 Օգոստոս 27 Օգոստոս 30 Օգոստոս 02 Սեպտեմբեր 03 Սեպտեմբեր 06 Սեպտեմբեր 07 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4
08 Սեպտեմբեր 09 Սեպտեմբեր 10 Սեպտեմբեր 11 Սեպտեմբեր 12 Սեպտեմբեր 13 Սեպտեմբեր 14 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3
15 Սեպտեմբեր 16 Սեպտեմբեր 17 Սեպտեմբեր 19 Սեպտեմբեր 20 Սեպտեմբեր 21 Սեպտեմբեր 22 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2
25 Սեպտեմբեր 27 Սեպտեմբեր 28 Սեպտեմբեր 01 Հոկտեմբեր 02 Հոկտեմբեր 08 Հոկտեմբեր 10 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
14 Հոկտեմբեր 15 Հոկտեմբեր 16 Հոկտեմբեր 17 Հոկտեմբեր 19 Հոկտեմբեր 20 Հոկտեմբեր 21 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 5
22 Հոկտեմբեր 24 Հոկտեմբեր 25 Հոկտեմբեր 26 Հոկտեմբեր 27 Հոկտեմբեր 28 Հոկտեմբեր 29 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 9 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 3
30 Հոկտեմբեր 01 Նոյեմբեր 02 Նոյեմբեր 03 Նոյեմբեր 04 Նոյեմբեր 05 Նոյեմբեր 06 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2
07 Նոյեմբեր 08 Նոյեմբեր 11 Նոյեմբեր 12 Նոյեմբեր 13 Նոյեմբեր 14 Նոյեմբեր 27 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
28 Նոյեմբեր 01 Դեկտեմբեր 02 Դեկտեմբեր 03 Դեկտեմբեր 06 Դեկտեմբեր 07 Դեկտեմբեր 08 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 6
09 Դեկտեմբեր 10 Դեկտեմբեր 11 Դեկտեմբեր 12 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1