դուք հեռացված եք համակարգից

Օրացույց

09 Օգոստոս 14 Օգոստոս 15 Օգոստոս 16 Օգոստոս 17 Օգոստոս 18 Օգոստոս 19 Օգոստոս
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
20 Օգոստոս 22 Օգոստոս 24 Օգոստոս 27 Օգոստոս 28 Օգոստոս 01 Սեպտեմբեր 02 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2
03 Սեպտեմբեր 04 Սեպտեմբեր 05 Սեպտեմբեր 06 Սեպտեմբեր 07 Սեպտեմբեր 08 Սեպտեմբեր 09 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 1
10 Սեպտեմբեր 11 Սեպտեմբեր 12 Սեպտեմբեր 13 Սեպտեմբեր 14 Սեպտեմբեր 15 Սեպտեմբեր 16 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4
17 Սեպտեմբեր 19 Սեպտեմբեր 20 Սեպտեմբեր 21 Սեպտեմբեր 22 Սեպտեմբեր 24 Սեպտեմբեր 25 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 6
27 Սեպտեմբեր 28 Սեպտեմբեր 30 Սեպտեմբեր 01 Հոկտեմբեր 02 Հոկտեմբեր 06 Հոկտեմբեր 07 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3
08 Հոկտեմբեր 09 Հոկտեմբեր 10 Հոկտեմբեր 12 Հոկտեմբեր 14 Հոկտեմբեր 15 Հոկտեմբեր 17 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1
19 Հոկտեմբեր 20 Հոկտեմբեր 21 Հոկտեմբեր 22 Հոկտեմբեր 23 Հոկտեմբեր 24 Հոկտեմբեր 25 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 6
26 Հոկտեմբեր 28 Հոկտեմբեր 30 Հոկտեմբեր 01 Նոյեմբեր 02 Նոյեմբեր 03 Նոյեմբեր 07 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
08 Նոյեմբեր 09 Նոյեմբեր 10 Նոյեմբեր 12 Նոյեմբեր 13 Նոյեմբեր 19 Նոյեմբեր 20 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 6
21 Նոյեմբեր 22 Նոյեմբեր 23 Նոյեմբեր 24 Նոյեմբեր 25 Նոյեմբեր 26 Նոյեմբեր 27 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3
28 Նոյեմբեր 29 Նոյեմբեր 30 Նոյեմբեր 01 Դեկտեմբեր 02 Դեկտեմբեր 11 Դեկտեմբեր 13 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2
14 Դեկտեմբեր 15 Դեկտեմբեր 16 Դեկտեմբեր 17 Դեկտեմբեր 20 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1