դուք հեռացված եք համակարգից

Օրացույց

15 Հուլիս 16 Հուլիս 17 Հուլիս 19 Հուլիս 20 Հուլիս 21 Հուլիս 22 Հուլիս
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 5
23 Հուլիս 24 Հուլիս 25 Հուլիս 26 Հուլիս 27 Հուլիս 28 Հուլիս 29 Հուլիս
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 3
30 Հուլիս 01 Օգոստոս 02 Օգոստոս 03 Օգոստոս 05 Օգոստոս 06 Օգոստոս 07 Օգոստոս
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1
08 Օգոստոս 09 Օգոստոս 14 Օգոստոս 15 Օգոստոս 16 Օգոստոս 17 Օգոստոս 18 Օգոստոս
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1
19 Օգոստոս 20 Օգոստոս 22 Օգոստոս 24 Օգոստոս 27 Օգոստոս 28 Օգոստոս 01 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3
02 Սեպտեմբեր 03 Սեպտեմբեր 04 Սեպտեմբեր 05 Սեպտեմբեր 06 Սեպտեմբեր 07 Սեպտեմբեր 08 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 6
09 Սեպտեմբեր 10 Սեպտեմբեր 11 Սեպտեմբեր 12 Սեպտեմբեր 13 Սեպտեմբեր 14 Սեպտեմբեր 15 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2
16 Սեպտեմբեր 17 Սեպտեմբեր 19 Սեպտեմբեր 20 Սեպտեմբեր 21 Սեպտեմբեր 22 Սեպտեմբեր 24 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4
25 Սեպտեմբեր 27 Սեպտեմբեր 28 Սեպտեմբեր 30 Սեպտեմբեր 01 Հոկտեմբեր 02 Հոկտեմբեր 06 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1
07 Հոկտեմբեր 08 Հոկտեմբեր 09 Հոկտեմբեր 10 Հոկտեմբեր 12 Հոկտեմբեր 14 Հոկտեմբեր 15 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2
17 Հոկտեմբեր 19 Հոկտեմբեր 20 Հոկտեմբեր 21 Հոկտեմբեր 22 Հոկտեմբեր 23 Հոկտեմբեր 24 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
26 Հոկտեմբեր 28 Հոկտեմբեր 01 Նոյեմբեր 03 Նոյեմբեր 07 Նոյեմբեր 08 Նոյեմբեր 09 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2
10 Նոյեմբեր 12 Նոյեմբեր 19 Նոյեմբեր 20 Նոյեմբեր 21 Նոյեմբեր 25 Նոյեմբեր 26 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
30 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 1