դուք հեռացված եք համակարգից

Օրացույց

24 Հունվար 25 Հունվար 26 Հունվար 27 Հունվար 28 Հունվար 29 Հունվար 30 Հունվար
Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 13 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1
01 Փետրվար 02 Փետրվար 03 Փետրվար 05 Փետրվար 06 Փետրվար 07 Փետրվար 08 Փետրվար
Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2
09 Փետրվար 11 Փետրվար 12 Փետրվար 13 Փետրվար 14 Փետրվար 15 Փետրվար 17 Փետրվար
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1
19 Փետրվար 20 Փետրվար 21 Փետրվար 22 Փետրվար 27 Փետրվար 28 Փետրվար 29 Փետրվար
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 1
01 Մարտ 02 Մարտ 06 Մարտ 07 Մարտ 08 Մարտ 09 Մարտ 10 Մարտ
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3
11 Մարտ 12 Մարտ 13 Մարտ 14 Մարտ 15 Մարտ 16 Մարտ 17 Մարտ
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2
19 Մարտ 20 Մարտ 21 Մարտ 22 Մարտ 24 Մարտ 30 Մարտ 02 Ապրիլ
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
04 Ապրիլ 06 Ապրիլ 07 Ապրիլ 08 Ապրիլ 09 Ապրիլ 10 Ապրիլ 12 Ապրիլ
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2
13 Ապրիլ 14 Ապրիլ 15 Ապրիլ 16 Ապրիլ 17 Ապրիլ 20 Ապրիլ 21 Ապրիլ
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4
22 Ապրիլ 25 Ապրիլ 28 Ապրիլ 07 Մայիս 08 Մայիս 10 Մայիս 11 Մայիս
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1
14 Մայիս 16 Մայիս 17 Մայիս 18 Մայիս 19 Մայիս 20 Մայիս 21 Մայիս
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1
22 Մայիս 30 Մայիս 17 Հունիս 19 Հունիս 22 Հունիս
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1