դուք հեռացված եք համակարգից

Օրացույց

04 Մայիս 05 Մայիս 06 Մայիս 07 Մայիս 08 Մայիս 10 Մայիս 11 Մայիս
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4
12 Մայիս 13 Մայիս 14 Մայիս 17 Մայիս 18 Մայիս 19 Մայիս 20 Մայիս
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4
21 Մայիս 24 Մայիս 25 Մայիս 26 Մայիս 27 Մայիս 28 Մայիս 01 Հունիս
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4
02 Հունիս 03 Հունիս 04 Հունիս 08 Հունիս 09 Հունիս 10 Հունիս 12 Հունիս
Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4
14 Հունիս 15 Հունիս 16 Հունիս 17 Հունիս 18 Հունիս 20 Հունիս 21 Հունիս
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4
22 Հունիս 24 Հունիս 25 Հունիս 28 Հունիս 29 Հունիս 30 Հունիս 01 Հուլիս
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4
02 Հուլիս 05 Հուլիս 07 Հուլիս 08 Հուլիս 09 Հուլիս 10 Հուլիս 11 Հուլիս
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4
13 Հուլիս 14 Հուլիս 15 Հուլիս 16 Հուլիս 17 Հուլիս 21 Հուլիս 22 Հուլիս
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4
23 Հուլիս 24 Հուլիս 25 Հուլիս 27 Հուլիս 28 Հուլիս 02 Օգոստոս 05 Օգոստոս
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 4
06 Օգոստոս 07 Օգոստոս 08 Օգոստոս 09 Օգոստոս 12 Օգոստոս 13 Օգոստոս 14 Օգոստոս
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 7
15 Օգոստոս 16 Օգոստոս 19 Օգոստոս 20 Օգոստոս 21 Օգոստոս 23 Օգոստոս 24 Օգոստոս
Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4
25 Օգոստոս 26 Օգոստոս 27 Օգոստոս 30 Օգոստոս 01 Սեպտեմբեր 02 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 4