դուք հեռացված եք համակարգից

Օրացույց

16 Հոկտեմբեր 17 Հոկտեմբեր 18 Հոկտեմբեր 19 Հոկտեմբեր 20 Հոկտեմբեր 21 Հոկտեմբեր 22 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 10 Աճուրդներ - 10 Աճուրդներ - 9
23 Հոկտեմբեր 24 Հոկտեմբեր 25 Հոկտեմբեր 26 Հոկտեմբեր 27 Հոկտեմբեր 28 Հոկտեմբեր 29 Հոկտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 9 Աճուրդներ - 10 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 3
30 Հոկտեմբեր 01 Նոյեմբեր 02 Նոյեմբեր 03 Նոյեմբեր 04 Նոյեմբեր 05 Նոյեմբեր 06 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3
07 Նոյեմբեր 08 Նոյեմբեր 11 Նոյեմբեր 12 Նոյեմբեր 13 Նոյեմբեր 14 Նոյեմբեր 15 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4
16 Նոյեմբեր 17 Նոյեմբեր 19 Նոյեմբեր 20 Նոյեմբեր 21 Նոյեմբեր 23 Նոյեմբեր 25 Նոյեմբեր
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3
26 Նոյեմբեր 27 Նոյեմբեր 28 Նոյեմբեր 30 Նոյեմբեր 01 Դեկտեմբեր 02 Դեկտեմբեր 03 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 3
06 Դեկտեմբեր 07 Դեկտեմբեր 08 Դեկտեմբեր 09 Դեկտեմբեր 10 Դեկտեմբեր 11 Դեկտեմբեր 12 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 11 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 5
13 Դեկտեմբեր 14 Դեկտեմբեր 16 Դեկտեմբեր 17 Դեկտեմբեր 18 Դեկտեմբեր 19 Դեկտեմբեր 20 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4
21 Դեկտեմբեր 22 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3