դուք հեռացված եք համակարգից

Օրացույց

28 Հունիս 08 Հուլիս 09 Հուլիս 10 Հուլիս 11 Հուլիս 12 Հուլիս 13 Հուլիս
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1
14 Հուլիս 15 Հուլիս 16 Հուլիս 17 Հուլիս 19 Հուլիս 20 Հուլիս 21 Հուլիս
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3
22 Հուլիս 23 Հուլիս 24 Հուլիս 25 Հուլիս 26 Հուլիս 27 Հուլիս 28 Հուլիս
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 11 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 8
29 Հուլիս 30 Հուլիս 01 Օգոստոս 02 Օգոստոս 03 Օգոստոս 04 Օգոստոս 05 Օգոստոս
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 9 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3
06 Օգոստոս 07 Օգոստոս 08 Օգոստոս 09 Օգոստոս 10 Օգոստոս 11 Օգոստոս 12 Օգոստոս
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 9 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2
13 Օգոստոս 14 Օգոստոս 15 Օգոստոս 16 Օգոստոս 17 Օգոստոս 18 Օգոստոս 19 Օգոստոս
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 5
20 Օգոստոս 21 Օգոստոս 22 Օգոստոս 23 Օգոստոս 24 Օգոստոս 25 Օգոստոս 26 Օգոստոս
Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1
27 Օգոստոս 30 Օգոստոս 02 Սեպտեմբեր 03 Սեպտեմբեր 06 Սեպտեմբեր 07 Սեպտեմբեր 08 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1
09 Սեպտեմբեր 10 Սեպտեմբեր 11 Սեպտեմբեր 12 Սեպտեմբեր 13 Սեպտեմբեր 14 Սեպտեմբեր 15 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1
16 Սեպտեմբեր 17 Սեպտեմբեր 19 Սեպտեմբեր 20 Սեպտեմբեր 21 Սեպտեմբեր 22 Սեպտեմբեր
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 2