դուք հեռացված եք համակարգից

Օրացույց

15 Դեկտեմբեր 16 Դեկտեմբեր 17 Դեկտեմբեր 18 Դեկտեմբեր 19 Դեկտեմբեր 20 Դեկտեմբեր 21 Դեկտեմբեր
Աճուրդներ - 16 Աճուրդներ - 15 Աճուրդներ - 10 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 14 Աճուրդներ - 15
22 Դեկտեմբեր 23 Դեկտեմբեր 24 Դեկտեմբեր 25 Դեկտեմբեր 26 Դեկտեմբեր 27 Դեկտեմբեր 10 Հունվար
Աճուրդներ - 10 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 7 Աճուրդներ - 8 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4
11 Հունվար 12 Հունվար 13 Հունվար 14 Հունվար 15 Հունվար 17 Հունվար 19 Հունվար
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
20 Հունվար 22 Հունվար 23 Հունվար 24 Հունվար 25 Հունվար 26 Հունվար 27 Հունվար
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 10
28 Հունվար 29 Հունվար 30 Հունվար 01 Փետրվար 02 Փետրվար 03 Փետրվար 04 Փետրվար
Աճուրդներ - 10 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 13 Աճուրդներ - 11 Աճուրդներ - 5 Աճուրդներ - 1
05 Փետրվար 06 Փետրվար 07 Փետրվար 08 Փետրվար 09 Փետրվար 10 Փետրվար 11 Փետրվար
Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 6 Աճուրդներ - 9 Աճուրդներ - 13 Աճուրդներ - 9 Աճուրդներ - 11 Աճուրդներ - 2
12 Փետրվար 20 Փետրվար 21 Փետրվար 22 Փետրվար 24 Փետրվար 25 Փետրվար 26 Փետրվար
Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 4 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
28 Փետրվար 02 Մարտ 04 Մարտ 05 Մարտ 06 Մարտ 07 Մարտ 08 Մարտ
Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 3 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1
09 Մարտ 10 Մարտ 12 Մարտ 20 Մարտ 21 Մարտ 25 Մարտ 26 Մարտ
Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 2 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1 Աճուրդներ - 1
30 Մարտ
Աճուրդներ - 2