դուք հեռացված եք համակարգից

N 003408    Ոսկյա իրեր    

Չկայացած

Լոտ N003408

Շուկայական գին 536857
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 23/12/2021     12:00:00

Նկարագրություն

Վաճառվում է 209,28 գրամ ընդհանուր քաշով ոսկյա իրեր, որոնց մեջ ոսկու պարունակությունը  ըստ ՀՀ <<Փորձաքննությունների ազգային բյուրո >> ՊՈԱԿ-ի 31/05/2019թ․-ի թիվ 19-0925 փորձագիտական ակտի, կազմում է  ընդհանուր քաշի 16,2%-ը կամ 33,854 գրամ 570 հարգի ոսկի։


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ