դուք հեռացված եք համակարգից

N 003407    Ոսկյա իրեր    

Չկայացած

Լոտ N003407

Շուկայական գին 536857
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 16/12/2021     15:00:00

Նկարագրություն

Վաճառվում է 209,28 գրամ ընդհանուր քաշով ոսկյա իրեր, որոնց մեջ ոսկու պարունակությունը  ըստ ՀՀ <<Փորձաքննությունների ազգային բյուրո >> ՊՈԱԿ-ի 31/05/2019թ․-ի թիվ 19-0925 փորձագիտական ակտի, կազմում է  ընդհանուր քաշի 16,2%-ը կամ 33,854 գրամ 570 հարգի ոսկի։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ