դուք հեռացված եք համակարգից

N 003104    Pioneer SE-MS7BT    

Չկայացած

Լոտ N003104

Շուկայական գին 83000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 26/12/2020     21:00:00

Նկարագրություն

Վիճակը` ամբողջովին նոր, չօգտագործված` օրիգինալ փաթեթավորմամբ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ