դուք հեռացված եք համակարգից

N 003026    iPhone X 64GB    

Չկայացած

Լոտ N003026

Շուկայական գին 570000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 18/06/2018     21:30:10

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Հաղթող մասնակիցը կարող է ընտրել գույնը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ