դուք հեռացված եք համակարգից

N 002942    iPhone 8 Plus 256GB     

Չկայացած

Լոտ N002942

Շուկայական գին 555000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 06/04/2019     21:30:00

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Հաղթող մասնակիցը կարող է ընտրել գույնը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ