դուք հեռացված եք համակարգից

N 002919    iPhone X 256GB     

Չկայացած

Լոտ N002919

Շուկայական գին 610000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 02/02/2019     21:30:00

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Հաղթող մասնակիցը կարող է ընտրել գույնը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ