դուք հեռացված եք համակարգից

N 002917    MacBook MNYN2 12in. [2017]     

Չկայացած

Լոտ N002917

Շուկայական գին 960000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 02/03/2021     21:30:00

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Հաղթող մասնակիցը կարող է ընտրել գույնը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ