դուք հեռացված եք համակարգից

N 002836    iPhone X 256GB     

Չկայացած

Լոտ N002836

Շուկայական գին 670000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 21/01/2019     21:30:00

Նկարագրություն

Վիճակը` ամբողջովին նոր, չօգտագործված` օրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Հաղթող մասնակիցը կարող է ընտրել գույնը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ