դուք հեռացված եք համակարգից

N 002820     iPhone 8 + 256GB     

Չկայացած

Լոտ N002820

Շուկայական գին 595000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 06/12/2020     21:30:00

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Հաղթող մասնակիցը կարող է ընտրել գույնը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ