դուք հեռացված եք համակարգից

N 002966    PUMA Clyde    

Classic
Շուկայական գին 62000
Մեկնարկային գին 100

Աճուրդը կմեկնարկի

13/11/2019 10:00
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

890

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:


Չափը, 36, 37 38, 39, 40

Նյութը՝ կաի

ներքին նյութը՝ Տեքստիլ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 2500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ