դուք հեռացված եք համակարգից

N 002959    Bulova 44L114    

Չկայացած

Լոտ N002959

Շուկայական գին 67000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 20/12/2020     20:00:00

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:


Կանացի կվարտցյա ձեռքի ժամացույց

Պողպատի մարմնով

Ձեռնաշղթա `չժանգոտվող պողպատ: պողպատ

Ջրադիմադրություն: WR30 (լակի, անձրեւ)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 2500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 300
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ