դուք հեռացված եք համակարգից

N 002904    Փոշեկուլ Electrolux ZPFANIMAL    

Չկայացած

Լոտ N002904

Շուկայական գին 72000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 10/05/2021     21:30:00

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ


Տեսակը - Չոր մաքրում

Հոսանքի հզորությունը (Վտ) - 700

Հատակի և գորգի գլխիկ - Այո

Փափուկ կահույքի գլխիկ - Այո

Անկյունների գլխիկ - Այո

Գույնը - Սպիտակ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 3500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ