դուք հեռացված եք համակարգից

N 002902    Ռոբոտ փոշեկուլ Deebot M82    

Classic
Շուկայական գին 320000
Մեկնարկային գին 100

Աճուրդը կմեկնարկի

16/06/2020 11:00
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

990

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:


Տեսակը - Ռոբոտ

Հոսանքի հզորությունը (Վտ) - 20

Գույնը - Սպիտակ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 20000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 5000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ