դուք հեռացված եք համակարգից

N 002841    iPhone X 256GB     

Classic
Շուկայական գին 760000
Մեկնարկային գին 1000

Աճուրդը կմեկնարկի

21/06/2020 11:10
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

990

Նկարագրություն

Վիճակը` ամբողջովին նոր, չօգտագործված` օրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Հաղթող մասնակիցը կարող է ընտրել գույնը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 20000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 5000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ