դուք հեռացված եք համակարգից

N 002817    iPhone X 256GB    

- 97.6%

Լոտ N002817

Շուկայական գին 670000
Գնման գին 16000

Ավարտը 27/12/2020     21:30:00

Նկարագրություն

iPhone X 256GB


Վիճակը` ամբողջովին նոր, չօգտագործված` օրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Հաղթող մասնակիցը կարող է ընտրել գույնը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 20000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 5000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ