դուք հեռացված եք համակարգից

N 002783    Microlab T1 ականջակալ     

Չկայացած

Լոտ N002783

Շուկայական գին 50000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 26/12/2020     21:00:00

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

 

Տիպը՝ անլար

Գույնը՝ Սև

Ելքային հզորություն՝ 60mW

Արձագանքի հաճախականութունը՝ 60Հց-20Հց

Դիմադրողականությունը՝ 42 օհմ

Ձայնի խեղաթյուրում՝ <1.0%

Աշխատելու ժամանակը՝ 10 ժամ

 

Լոտի հետ տրամադրվում է նաև երաշխիք:

Լոտը կարող եք ուսումնասիրել Mtech խանութ-սրահում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 2500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 300
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ