դուք հեռացված եք համակարգից

N 002768    DELL ALIENWARE PRO GAMING KEYBOARD AW768    

Չկայացած

Լոտ N002768

Շուկայական գին 94900
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 10/05/2021     21:30:00

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Տեսակ՝ Mechanical

Կատեգորիա՝ Gaming

Լրացուցիչ սեղներ՝15

Լուսավորություն՝ RGB

Ինտերֆեյս՝ USB

Չափսեր՝ 499 x 171.8 x 54.2 մմ

Քաշը՝ 1.46կգ

Լոտի հետ տրամադրվում է նաև երաշխիք:

Լոտը կարող եք ուսումնասիրել Mtech խանութ-սրահում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 5000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 1000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ