դուք հեռացված եք համակարգից

N 002227    Շշերի պողպատյա կարգավորիչ    

Classic
Շուկայական գին 16500
Մեկնարկային գին 100

Աճուրդը կմեկնարկի

15/12/2018 10:00
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

590

Նկարագրություն

Վիճակը` ամբողջովին նոր, չօգտագործված` օրիգինալ փաթեթավորմամբ:


Լայնությունը` 12 սմ

Խորությունը` 10 սմ

Բարձրությունը` 45 սմ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 1000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 200
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ