դուք հեռացված եք համակարգից

N 003027    NIKE     

Չկայացած

Լոտ N003027

Շուկայական գին 49000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 21/10/2019     22:00:00

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Չափսը՝ 38, 39, 40, 41, 42, 43,X

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ