դուք հեռացված եք համակարգից

N 000010    FATATO լուսամփոփ    

- 84.9%

Լոտ N000010

Շուկայական գին 35000
Գնման գին 5300

Ավարտը 25/12/2015     21:01:14

Նկարագրություն

FATATO լուսամփոփները ամբողջությամբ ձեռքի աշխատանքի արդյունք են: Պատրաստված են կավից և վիտրաժային ապակիներից:  
Բարձրություն՝ 24 սմ
Երկարություն՝ 11սմ
Լայնություն՝ 19 սմ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 1000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 200
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ