դուք հեռացված եք համակարգից

N 002888    XD DESIGN Bobby Bizz    

Classic
Շուկայական գին 65000
Մեկնարկային գին 100

Աճուրդը կմեկնարկի

12/05/2020 11:00
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

890

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:


Տրանսֆորմատոր

15.6 "նոթբուքների համար

 Նյութերը՝ սինթետիկ

Շշի համար նախատեսված գրպան

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 3500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ