դուք հեռացված եք համակարգից

N 002949    Samsung Galaxy Note8 Gold    

Չկայացած

Լոտ N002949

Շուկայական գին 550000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 10/10/2020     21:00:00

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ