դուք հեռացված եք համակարգից

N 003108     Rombica mysound BH-07    

Չկայացած

Լոտ N003108

Շուկայական գին 34000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 29/12/2020     22:00:00

Նկարագրություն

Վիճակը` ամբողջովին նոր, չօգտագործված` օրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Bluetooth ականջակալներ խոսափողովով

բաց, բաց

զգայունություն 66 դԲ

impedance 32 Օհ

ծալովի կառուցվածքը

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 2500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 300
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ