դուք հեռացված եք համակարգից

N 003096    DAKINE Factor 20    

Classic
Շուկայական գին 35000
Մեկնարկային գին 100

Աճուրդը կմեկնարկի

23/08/2019 10:00
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

790

Նկարագրություն

Վիճակը` ամբողջովին նոր, չօգտագործված` օրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Ծավալը՝ 20 լիտր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 2500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 300
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ