դուք հեռացված եք համակարգից

N 002991    Thirty Third Element 331706C    

Classic
Շուկայական գին 111000
Մեկնարկային գին 100

Աճուրդը կմեկնարկի

27/08/2020 10:00
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

990

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:


Կվարտց Ձեռքի ժամացույց

unisex

Վոլֆրամի մարմինով

Ջրի դիմադրություն: WR30 (լակի, անձրեւ)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 5000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 1000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ