դուք հեռացված եք համակարգից

N 002956    GUESS W0944L1    

Classic
Շուկայական գին 67000
Մեկնարկային գին 100

Աճուրդը կմեկնարկի

21/06/2020 11:00
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

890

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:


Կանացի կվարտցյա ձեռքի ժամացույց

պլաստիկ բնակարան

Ձեռնաշղթա `պլաստմասե

Ջրադիմացկուն: WR30 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 3500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ