դուք հեռացված եք համակարգից

N 002948    SKAGEN 355SSRS    

Classic
Շուկայական գին 50000
Մեկնարկային գին 100

Աճուրդը կմեկնարկի

03/06/2020 12:11
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

890

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:


Կանացի կվարտցյա ձեռքի ժամացույց

Պողպատյա մարմինով

Ձեռնաշղթա ` չժանգոտվող պողպատ: պողպատ

Ջրադիմացկուն: WR30 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 2500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 300
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ