դուք հեռացված եք համակարգից

N 002844    Sony PlayStation 4 Slim 1000 GB     

- 43.3%

Լոտ N002844

Շուկայական գին 180000
Գնման գին 102000

Ավարտը 05/08/2019     21:00:00

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:


ֆիքսված խաղային կոնսոլ

Անլար վերահսկիչ ներառված է

HD լուծման աջակցություն

1000 գբ հզորությամբ

Տեսանյութի նվագարկումը ներառված է

Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), LAN

Փաթեթ: այո

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 20000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 5000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ