դուք հեռացված եք համակարգից

N 002821     iWatch 3 38mm    

Classic
Շուկայական գին 255000
Մեկնարկային գին 1000

Աճուրդը կմեկնարկի

21/10/2019 11:00
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

990

Նկարագրություն

iWatch 3 38mm

Վիճակը` ամբողջովին նոր, չօգտագործված` օրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Հաղթող մասնակիցը կարող է ընտրել գույնը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 20000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 5000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ