դուք հեռացված եք համակարգից

N 002818    Samsung Galaxy S8 256 GB     

- 43.4%

Լոտ N002818

Շուկայական գին 355000
Գնման գին 201000

Ավարտը 17/04/2019     21:31:12

Նկարագրություն

Samsung Galaxy S8 256 GB    

Վիճակը` ամբողջովին նոր, չօգտագործված` օրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Հաղթող մասնակիցը կարող է ընտրել գույնը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 5000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 1000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ