դուք հեռացված եք համակարգից

N 002808    Ջահ    

Classic
Շուկայական գին 65000
Մեկնարկային գին 100

Աճուրդը կմեկնարկի

20/06/2020 11:20
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

890

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Սպիտակ, արծաթյա

Չափը ` 52 սմ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 3500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ