դուք հեռացված եք համակարգից

N 002806    Սեղանի ժամացույց    

Classic
Շուկայական գին 12000
Մեկնարկային գին 100

Աճուրդը կմեկնարկի

21/07/2020 17:00
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

790

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Նյութը՝ դեղին պղինձ

Չափը՝ 11 սանտիմետր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 1000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 200
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ