դուք հեռացված եք համակարգից

N 002805    Պատի ժամացույց    

Classic
Շուկայական գին 37000
Մեկնարկային գին 100

Աճուրդը կմեկնարկի

01/09/2020 20:00
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

890

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Նյութը՝ Բեկի նրբատախտակ

Չափը` 28 սանտիմետր


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 2500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 300
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ