դուք հեռացված եք համակարգից

N 002795    Պայուսակ    

Չկայացած

Լոտ N002795

Շուկայական գին 56000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 05/11/2020     20:00:00

Նկարագրություն

Վիճակը` ամբողջովին նոր, չօգտագործված` օրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Տարողությունը` 20-35 լիտր

Հիմնական նյութը `պոլիեսթեր

Չափսը `39x32x14 սմ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 2500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 300
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ