դուք հեռացված եք համակարգից

N 002790    Բարձրախոս EDIFIER M1360    

Չկայացած

Լոտ N002790

Շուկայական գին 25000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 30/09/2020     21:00:00

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Տեսակը՝ 2.1

Հզորությունը՝  Satellites: 4W (2x4W) Subwoofer: 4.5W

Ինտերֆեյսը՝ 3.5 (Mini-Jack)

Չափսերը՝ Satellites: 64 x 140 x 112 mm Subwoofer: 158 x 225 x 252 mm

Լոտի հետ տրամադրվում է նաև երաշխիք:

Լոտը կարող եք ուսումնասիրել Mtech խանութ-սրահում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 1000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 200
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ