դուք հեռացված եք համակարգից

N 002777    XBOX ONE    

- 87.9%

Լոտ N002777

Շուկայական գին 315000
Գնման գին 38000

Ավարտը 26/08/2019     21:32:19

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Պրոցեսոր - AMD 8-core APU

Օպերատիվ հիշողություն - 8 GB DDR3

Արտիկուլ - 8384

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 5000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 1000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ