դուք հեռացված եք համակարգից

N 002614    Լամպ Lucide 14560/81/43 Karla    

Classic
Շուկայական գին 7500
Մեկնարկային գին 100

Աճուրդը կմեկնարկի

16/04/2020 20:30
Վճարել մասնակցության վճարը

Մասնակցության վճար

590

Նկարագրություն

Լամպ

Վիճակը` ամբողջովին նոր, չօգտագործված` օրիգինալ փաթեթավորմամբ:


Արտադրող՝ Lucide

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 500
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 100
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ