դուք հեռացված եք համակարգից

N 000008    ROUGE Նվեր քարտ    

- 29.6%

Լոտ N000008

Շուկայական գին 50000
Գնման գին 35200

Ավարտը 15/12/2015     21:26:08

Նկարագրություն

ROUGE Նվեր քարտ
Անվանական արժեքը - 50.000 դրամ

Հասանելի է ROUGE խանութների ցանցում: 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 1000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 200
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ