դուք հեռացված եք համակարգից

N 003109    David Jones    

Չկայացած

Լոտ N003109

Շուկայական գին 60000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 31/10/2020     20:00:00

Նկարագրություն

Վիճակը` ամբողջովին նոր, չօգտագործված` օրիգինալ փաթեթավորմամբ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ