դուք հեռացված եք համակարգից

N 003006    Պայուսակ    

Չկայացած

Լոտ N003006

Շուկայական գին 42000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 17/12/2020     21:00:00

Նկարագրություն

Վիճակըամբողջովին նորչօգտագործվածօրիգինալ փաթեթավորմամբ:

Նյութ: արհեստական կաշի, տեքստիլ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ