դուք հեռացված եք համակարգից

N 000018    Նկար՝ «Խնձորի գույնը»     

Չկայացած

Լոտ N000018

Շուկայական գին 50000
Չկայացած աճուրդ

Ավարտը 10/02/2016     21:00:00

Նկարագրություն

Նկարի անվանումը՝ «Խնձորի գույնը»

 Չափսերն են՝ 60x70 սմ

 Նյութերը՝ կտավ, յուղաներկ

 Ոճը՝ ռեալիզմ,սյուրեալիզմ

 Նկարագրություն՝ ամբոջղջությամբ ձեռքի աշխատանք է, նկարված է 2014թ.-ին

Հեղինակ՝ Արտակ Պողոսյան:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի առավելագույն արժեքը 5000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող գերազանցել քայլի առավելագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քայլի նվազագույն արժեքը 1000
է: Ձեր ներկայացրած հայտը չի կարող պակաս լինել քայլի նվազագույն արժեքը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ